Portal för medlemmar

För medlemmar hänvisar vi för information och dokument till portal.jmathome.se. Denna sida uppdateras inte gällande föreningsintern information utan endast för externa intressenter med till exempel information till mäklare och redovisningsdokument.

For members, please visit portal.jmathome.se for information and documentation. This site will only be updated with information for external parties, such as real estate agents.