Säkerhet / Safety

Släpp inte in okända i fastigheten. Var särskilt vaksam när du använder garageporten och se till att den är stängd bakom dig innan du parkerar eller lämnar byggnaden. Om ytterporten inte går igen bakom dig, dra igen den manuellt och felanmäl till JM@home.

Din lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.

Meddela gärna grannar eller föreningen om du är bortrest en längre tid. Då kan vi hjälpas åt att hålla lägenheten under uppsikt.

______________________________________________________________________________________________________________

Do not let strangers into the buildings. Be especially careful when using the garage, and make sure the doors are closed behind you before parking or leaving the premises. If any door does not close correctly, close it manually or report it to JM@home.

Your apartment shall be equipped with a working fire alarm.

Inform your neighbours or the board if you are away during a longer period of time. This way we can all help keeping an extra eye on your apartment