Infö för mäklare


Mäklarbild

Mäklare hänvisas till maklare.home@jm.se vid förfrågningar om mäklarbild.

Överlåtelser skickas till:

Brf Solstrålen i Älvsjö
JM@home AB
169 82 Stockholm  

Överlåtelseavgift tas ut från köpare med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen har i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Medlemskap

Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem. Vid överlåtelse ska åtminstone en av köparna ha för avsikt att bosätta sig i föreningen permanent. Föreningen tillåter därför delat ägarskap utan krav på minsta andel.

Garage

Föreningen har 64 platser för bil i garage B och 18 i garage A. Dessa ingår inte i bostadsrätten utan tilldelas enligt separat kö. Av dessa är 32 laddplatser och sex för rörelsehindrade. Därutöver har vi sju mc-platser. Så totalt 89 platser för olika typer av fordon. Kostnad är i dagsläget 1450 kr/månad för en garageplats. För laddplats tillkommer 500 kr/månad med 300 kWh ingående. Ytterligare förbrukning debiteras 3 kr/kWh.

För närvarande är det kö till garageplatserna och vi kan inte uppskatta kötiden då den är beroende av omsättning på lägenheter. 

Vad ingår i månadsavgiften?

Värme, kallvatten. 250 kr obligatorisk tillägg för Telia Triple Play inkl kabel-tv (TV-paketet  "Lagom"), bredband med en hastighet på 1000/1000 Mbit per sekund och ip-telefoni. 1 st Telia Digital-tv box, tillhör föreningen samt 1 st Bredbandswitch som även stödjer trådlöst internet, tillhör föreningen. Digitalboxen och allt som ingår i IT-skåpet tillhör föreningen och ska alltså vara kvar i lägenheten när medlemmen flyttar.

Varje lägenhet har en egen el- och varmvattenmätare som mäter bostadens förbrukning vilket faktureras i efterskott.

Avgift

Höjning genomförd med 15% från och med den 1 februari 2024. Inga ytterligare höjningar planeras i dagsläget.

Kommande investeringar

Föreningen kommer under 2024 att övergå från enskild mätning och debitering av el till kollektivt elavtal. Det innebär att elektricitet köps in av föreningen, och förbrukning debiteras i efterskott på avin istället för direkt till elnäts- och elhandelsbolag.

Föreningens gemensamma utrymmen

Föreningen har barnvagnsrum, rullstolsrum samt flera cykelrum både på garageplan samt på gården och gatan.

Förråd

Varje bostad har ett eget förråd på källarvåningen. Föreningen har extra förråd för uthyrning.

Innergård

På de gröna och privata innergårdarna finns planteringsytor och lekplats. På två ställen öppnar sig gården mot sin omgivning: i sydväst mot gatan och mot skogen i nordöst

Miljörum och sophantering

Det finns två gemensamma miljörum och nedkast för hushållssopor på torgen, dessutom ett rum för mindre grovsopor.    

Bakonginglasning

Bygglov finns för inglasning som gäller fram till 2025 och kan förlängas. Föreningen har valt att samarbeta med Sakkes för bästa pris och enhetlighet i utförandet. Tillstånd från styrelsen behöver inte inhämtas om ni använder er av Sakkes.

De medlemmar som har glasat in sin balkong har skrivit ett avtal med föreningen avseende balkonginglasning. I avtalets 5 § framgår följande: "Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot föreningen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren i samband med avflyttning skyldig att montera bort inglasningen och återställa balkongen om föreningen begär det."

Om säljaren har glasat in sin balkong kommer styrelsen vid prövning av nya medlemskapet efterfråga detta avtal som förvärvaren skrivit under att denne tagit över.

Inför visning

Av säkerhetsskäl är föreningens entrédörrar låsta och öppnas endast med de passerbrickor som lägenhetsinnehavarna har tillgång till eller via porttelefon, entrédörrarna har också assisterad öppning (motorstyrd öppning) som inte är avsedd att ställas upp med fysisk spärr eller motsvarande. 

Det påverkar både säkerheten i fastigheten och hållbarheten på våra dörröppnare om dörrarna ställs upp med fysisk spärr och utan bevakning. Det är därför inte tillåtet att ställa upp entrédörrarna med fysisk spärr och lämna dem utan bevakning. För att arrangera ”öppna visningar” säkerställer ni i stället att era intressenter kommer in genom att låta en ”biträdande representant” (mäklarassistent eller motsvarande) ta emot och registrera besökarna i fastighetsentrén i stället för vid entrén till lägenheten.  

Notera också att det inte är tillåtet att affischera på eller i fastigheten utan styrelsens uttryckliga tillstånd.

Ekonomisk plan

Årsredovisning 2022 

Bifogade dokument

Stadgar