Sophantering & Källsortering / Waste Disposal and Recycling

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.


I föreningen finns två miljörum med kärl för matavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, pappersförpackningar, metallförpackningar och plastförpackningar. I miljörummet vid ingång nr 32 finns även kärl för mindre elektronik, batterier, glödlampor och lysrör. Om du är osäker på hur du ska sortera, läs mer på www.sopor.nu


Ta isär och vik ihop kartonger så få man plats med mycket mer i kärlen för pappersförpackningar.


Hushållssopor t.ex. blöjor och annat brännbart läggs i något av sopsuganläggningens fyra nedkast. Om nedkastet är fullt eller är ur funktion, prova ett annat nedkast. Om inget av nedkasten fungerar, felanmäl till JM@home och avvakta med att kasta dina sopor. Det är inte tillåtet att ställa sopor bredvid nedkasten då det lockar till sig skadedjur. 


I miljörummen får inte slängas grovsopor som t.ex. möbler, större emballage, elapparater, porslin, glödlampor, batterier mm. Dvs. allt sådant som det inte finns kärl för. Dessa sopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler, närmaste central finns i Östberga, Sätra eller Högdalen.


Det är alltså inte tillåtet att ställa in sopor i miljörummen som det inte finns kärl för. Det företag som hämtar våra sopor kommer att lämna kvar dessa sopor i miljörummen.


För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.


________________________________________________________________________________________________________________


We all benefit from separating our waste and recycling. Everyone can contribute to an efficient recycling of materials and energy by sorting their waste. Most of your waste can be separated and recycled.


We have two waste rooms with containers for newspapers, colored and non-colored glass, paper packaging, metals, and plastics. In the waste room by the entrance to number 32 there are also containers for smaller electronics, batteries, light bulbs, and striplights. If you are unsure of how to separate your waste, you can get more information on www.sopor.nu or other online sources.


Make sure you open and fold your paper packaging so that we can fit more into the containers.


Household waste eg. diapers and others are to be places in one of the four vacuum systems located on the premises. If you see that the vacuum system is out of order, or full, report it to JM@home and await its repair before disposing of your household or compost waste. It is under no circumstances allowed to place your waste outside the vacuum systems nor in the waste disposal rooms since it attracts pests.

 

Our waste disposal rooms are not equipped with containers for anything other than specified above. Furniture, big packing, electronics, ceramics, light bulbs, batteries, etc are not to be disposed of here. These are to be left at one of the municipality’s recycling stations. The closest ones are in Östberga, Sätra, and Högdalen.

 

It is not allowed to place waste in the waste disposal rooms for which there are no containers. The company picking up our waste will leave any other waste in the rooms.

 

For the sake of the environment, it is important that we all contribute to sorting and recycling our waste. It also helps keeping the waste handling costs down for the association.